Εισαγωγή στην πλαφόρμα Ε-class-(Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι)

Οδηγίες για τους εκπαιδευτές:

  • Οι κωδικοί για την εισαγωγή στην πλαφόρμα είναι διαθέσιμοι στην γραμματεία του ΙΕΚ.
  • Τα μαθήματα για κάθε εκπαιδευτή έχουν δημιουργηθεί και βρίσκονται στην αρχική σελίδα (χαρτοφυλάκιο)  κάθε λογαριασμού.
  • Οδηγίες για την ανάρτηση του υλικού των μαθημάτων βρίσκονται εδω.
  • Οδηγίες για τις υπόλοιπες λειτουργίες-δυνατότητες της πλατφόρμας βρίσκονται εδω  (προαιρετικά).

Οδηγίες για τους εκπαιδευόμενους:

  • Οδηγίες για την εγγραφή στην πλατφόρμα (δημιουργία λογαριασμού) βρίσκονται εδω :odigies_eggrafis_eclass_ekpaideyomenon
  • Οδηγίες για εγγραφή στα μαθήματα  βρίσκονται εδω .