Επέκταση δραστηριότητας για τους εκπαιδευτές που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες

Όσοι από τους εκπαιδευτές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να ζητήσουν μέχρι και την Τρίτη 30/10/18  με αίτησή τους από το Δ.ΙΕΚ Χίου να τους χορηγηθεί βεβαίωση ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι από την εφορία επέκταση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.