Συνέχιση εγγραφών στα νέα τμήματα και έναρξη του έτους κατάρτισης 2018-2019

Η δυνατότητα εγγραφής στα εγκεκριμένα τμήματα θα είναι διαθέσιμη μέχρι την έναρξη των μαθημάτων η οποία θα γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ενημερωθείτε από το site του ΙΕΚ Χίου. Σχετικά με τους κανονισμούς κατάρτισης και νομοθεσίας για την λετουργία του Δ.ΙΕΚ μπορείετε να ενημερωθείτε από:

Νομοθεσία