Έναρξη Μαθημάτων

Οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά την έναρξη των μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα ή πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Χίου:

http://www.iek-chiou.gr