Παραλαβή Συμβάσεων μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών

Μπορούν οι μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές να παραλάβουν τις συμβάσεις των εξαμήνων 2017Β και 2018Α από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου.