Κατασκευή χειροποίητων κεραλοιφών από το τμήμα «Τεχνικός Μελισσοκομίας»

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι καταρτιζόμενοι του τμήματος «Τεχνικός Μελισσοκομίας» κατασκεύασαν σε αίθουσα διδασκαλίας του Ι.ΕΚ Χίου χειροποίητες κεραλοιφές. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» του εξαμήνου 2018 Α.

Οι καταρτιζόμενοι για 2 ώρες συνεργάστηκαν σε ομάδες για την επίτευξη του κοινού τους στόχου. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι οδηγίες που έπρεπε να ακολουθήσουν , τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαν και ο σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Αφού ολοκλήρωσαν την εργασία τους οι κεραλoιφές μοιράστηκαν στα μέλη των ομάδων. Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά, να συνεργαστούν μεταξύ τους , να  αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους , και να κατακτήσουν την γνώση μέσα από την ενεργή  τους συμμετοχή.

IMG_20180510_155804 IMG_20180510_155857 IMG_20180510_155944 IMG_20180510_160101