Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτών

Οι εκπαδευτές που εργάστηκαν το εαρινό εξάμηνο 2017Α στο Δ.ΙΕΚ Χίου, μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας τους από τη Διεύθυνση.