Αποτελέσματα επίδοσης και βαθμολογίες σπουδαστών

Τα αποτελέσματα επίδοσης των σπουδαστών έχουν ανακοινωθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Χίου. Οι σπουδαστές μπορούν να πάραλάβουν τις καρτέλες με τις βαθμολογίες τους σήμερα 28/06/17 από τις 5:00 μμ και μετά. Τόσο τα αποτελέσματα επίδοσης όσο και οι βαθμολογίες δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.