Τιμολόγια εκπαιδευτών μέχρι την Τετάρτη 28/06/17

Όσοι από τους εκπαδευτές πληρώνεστε με τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίσετε το τιμολόγιο στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ μέχρι και την Τετάρτη 28/06/17 και ώρα 8:00 μ.μ. Ο αριθμός των ωρών θα σας σταλεί στα μέιλ σας.