Ευχαριστίες προς το Δήμο Χίου για την ανακύκλωση του Δ.ΙΕΚ Χίου

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Χίου κ. Γεώργιο Μπελέγρη και την εκπαιδεύτρια Ευαγγελία Γεραζούνη για τη βοήθειά τους στην ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών του Δ.ΙΕΚ Χίου.

IMG_7905