Δημιουργία μακετών στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης

Στο μάθημα Διακοσμητικό Σχέδιο κατασκευάσαμε μακέτα 1:20 κλίμακας αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης χώρου σε καφέ βιβλιοθήκη. Η αρχιτεκτονική σχεδιαστική πρόταση θα παρουσιαστεί στην τελική παρουσίαση στο τέλος του εξαμήνου.

IMG_7253 IMG_7254IMG_7251IMG_7255 (2)