Επαναλειτουργία πλατφόρμας e-class

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα e-class επαναλειτουργεί. Σας υπενθυμίζουμε να ΜΗΝ ανεβάζετε αρχεία μεγάλα με εικόνες κ.λ.π αλλά να επικολλείτε μόνο το link του υλικού σας που έχετε αποθηκεύσει σε cloud storage π.χ Google Drive. Παρακαλούμε να εφαρμόσετε αυτές τις οδηγίες γιατί αλλιώς δε θα μπορούμε να λειτουργήσουμε.