Πρόγραμμα εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20 είναι το παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΟ_35λεπτα_2020Α_01_06_05_06

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  • Στα τμήματα που η κατάρτιση γίνεται ασύγχρονα θα δοθούν Εργασίες αντί για για Προόδοι και οι βαθμολογίες των εργασιών θα πρέπει να σταλούν από τους εκπαιδευτές το αργότερο μέχρι τις 05/06/20 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο μέιλ του Δ.ΙΕΚ Χίου.
  • Στα τμήματα που η κατάρτιση γίνεται δια ζώσης οι εκπαιδευτές επίσης θα πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις βαθμολογίας Προόδου το αργότερο έως τις 05/06/20 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο μέιλ του Δ.ΙΕΚ Χίου.