Πρόγραμμα εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20 είναι το παρακάτω: ΒΑΣΙΚΟ_35λεπτα_2020Α_01_06_05_06 Σας υπενθυμίζουμε ότι: Στα τμήματα που η κατάρτιση γίνεται ασύγχρονα θα δοθούν Εργασίες αντί για για Προόδοι και οι βαθμολογίες των εργασιών θα πρέπει να σταλούν από τους εκπαιδευτές… Διαβάστε περισσότερα