Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

Μπορείτε να δείτε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου στο παρακάτω ΦΕΚ:

ΦΕΚ_COVID19

Επείγον προς σπουδαστές: Προθεσμία συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης

Οι σπουδαστές που εμπίπτουν στις ευαίσθητες ομάδες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δια ζώσης στο Δ.ΙΕΚ Χίου πρέπει να αποστείλουν στο mail του Δ.ΙΕΚ αφού πρώτα συμπληρώσουν και υπογράψουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση το αργότερο ως και την Πέμπτη 21/05/20.

ΔΗΛΩΣΗ