Επείγον προς σπουδαστές: Προθεσμία συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης

Οι σπουδαστές που εμπίπτουν στις ευαίσθητες ομάδες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δια ζώσης στο Δ.ΙΕΚ Χίου πρέπει να αποστείλουν στο mail του Δ.ΙΕΚ αφού πρώτα συμπληρώσουν και υπογράψουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση το αργότερο ως και την… Διαβάστε περισσότερα