Πρόγραμμα εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 01/06/20 – 05/06/20 είναι το παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΟ_35λεπτα_2020Α_01_06_05_06

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

 • Στα τμήματα που η κατάρτιση γίνεται ασύγχρονα θα δοθούν Εργασίες αντί για για Προόδοι και οι βαθμολογίες των εργασιών θα πρέπει να σταλούν από τους εκπαιδευτές το αργότερο μέχρι τις 05/06/20 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο μέιλ του Δ.ΙΕΚ Χίου.
 • Στα τμήματα που η κατάρτιση γίνεται δια ζώσης οι εκπαιδευτές επίσης θα πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις βαθμολογίας Προόδου το αργότερο έως τις 05/06/20 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο μέιλ του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Προσοχή προς Εκπαιδευτές και Σπουδαστές! Τρόπος ανάρτησης υλικού στο Open Eclass

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του site και του Open Eclass ΔΕΝ πρέπει να ανεβάζετε αρχεία στην πλατφόρμα παρά ΜΟΝΟ να αποθηκεύετε το υλικό σας στο Google Drive. Στo Open Eclass να βάζετε ΜΟΝΟ το αντίστοιχο LINK. Διαφορετικά έχουμε κίνδυνο να σταματήσει να δουλεύει και το site και η πλατφόρμα.

Δίνονται παρακάτω οι σχετικές  οδηγίες:

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω email στους πληροφορικούς:

Κ. Φραντζέσκος Γεώργιος: gefrantzeskos@gmail.com 

κ. Μπόη Μαρία: boi8362@gmail.com

Πρακτική Άσκηση Δ.ΙΕΚ – Επαναλειτουργία

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Για το διάστημα από 11-03-2020 και μέχρι τη λήξη της απαγόρευσης στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “Απαγόρευση λειτουργίας”. Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.

 1. Όσοι εργοδότες δεν έκαναν, διακοπή πρακτικής στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό που θα απαιτηθεί εκ μέρους τους προκειμένου να καλύψουν την παρουσία των πρακτικά ασκούμενων στον χώρο πρακτικής άσκησης, πέραν της αρχικά προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης, που πλέον λόγω της αναστολής έχει μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο, είναι: α) ο επαναπροσδιορισμός, σε συνεργασία με τον εργοδότη, της νέας ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης και β) η έκδοση σχετικού εγγράφου σε συνέχεια της αρχικά εκδοθείσας απόφασης περί «Έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης», στο οποίο θα προσδιορίζεται η νέα ημερομηνία πιθανής λήξης της πρακτικής άσκησης, το οποίο και αποστέλλεται στον εργοδότη. Ο εργοδότης οφείλει να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης (πριν τη λήξη της) με υποσημείωση, στις παρατηρήσεις του συστήματος, ότι η τροποποίηση οφείλεται στην αναστολή της πρακτικής άσκησης λόγω της πανδημίας του COVID-19.

2. Για τις περιπτώσεις που ο εργοδότης έκανε διακοπή στην ΕΡΓΑΝΗ, η πρακτική άσκηση διακόπτεται στις 11-3-2020 και ο καταρτιζόμενος, μετά από έλεγχο των σχετικών παραστατικών (βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, βεβαίωση λήξης πρακτικής του εργοδότη κ.ά.), κατοχυρώνει τις πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής άσκησης και εκ του μηδενός, ξεκινά διαδικασία πρακτικής άσκησης στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, ενώ εκδίδεται νέα απόφαση «έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης». Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρακτικής άσκησης που έληγαν κατά την περίοδο αναστολής της πρακτικής άσκησης (από 11-3-2020 έως και 17-5-2020) και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ του μηδενός προαναφερόμενη διαδικασία.

3. Αποφάσεις έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που εκδόθηκαν για ημερομηνίες στις  οποίες ίσχυε η αναστολή λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (από 11-3-2020 έως 17-5-2020) κρίνονται άκυρες.

Επισημαίνεται ότι για την περίοδο της αναστολής πρακτικής άσκησης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση, οι οποίες, όμως, θα καταβληθούν για την περίοδο που θα συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης.

Πρόγραμμα εβδομάδας 25/05/20 – 29/05/20

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 25/05/20 – 29/05/20 είναι το παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΟ_8ωρα_35λεπτα_2020Α_25_05_29_05

Οδηγίες για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση – Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης εαρινού εξαμήνου 2020Α

Το Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020Α

 1. Η Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο ηλεκτρονικά στο παρακάτω mail : grammateia@iek-chiou.chi.sch.gr
 2. Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 26 Ιουνίου
 3. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των ειδικοτήτων έχει τροποποιηθεί σε τέσσερα 8ωρα και ένα 7ωρο (Σύνολο 39 ώρες/εβδομάδα). Η διάρκεια της διδακτικής ώρας θα είναι 35 λεπτά. Το πρόγραμμα κάθε εβδομάδας μεταβάλλεται με βάση τις ώρες που υπολείπονται σε κάθε μάθημα.
 4. Στην περίπτωση που τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως  οι εκπαιδευόμενοι επιμορφώνονται μόνο από το υλικό που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα Open Eclass.
 5. Οι εκπαιδευτές πρέπει  να αναρτούν το υλικό του μαθήματός τους είτε αυτό έχει γίνει δια ζώσης στο Δ.ΙΕΚ Χίου είτε εξ αποστάσεως,  την ημέρα που έχουν μάθημα με βάση το πρόγραμμα που αναρτάται στο site του Δ.ΙΕΚ Χίου κάθε εβδομάδα.
 6. Οι εκπαιδευτές όπως και οι καταρτιζόμενοι  που θα παρακολουθούν από κοντά πρέπει να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν απόσταση 1,5μ τόσο στους διαδρόμους όσο και μέσα στις αίθουσες.
 7. Στην περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα όσο βρίσκεται στο ΙΕΚ οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Διευθυντή ο οποίος και θα τον καθοδηγεί με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 8. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζομένων.
 9. Δε θα χρησιμοποιείται ο κλιματισμός ή άλλου είδους μηχανικός εξαερισμός γενικότερα.
 10. ΠΡΟΟΔΟΙ: Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία. Οι βαθμοί εργασιών προόδου θα αποσταλούν με email στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου το αργότερο ως τις 05 Ιουνίου 2020 σε ειδικές καταστάσεις των τμημάτων που θα έχουν αποσταλεί στους καθηγητές με email από τη Γραμματεία.
 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές θα παραδώσουν τις βαθμολογίες με email στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου σε ειδικές καταστάσεις των τμημάτων  που θα τους αποσταλούν με email. Η κατάθεση των βαθμών των τελικών εξετάσεων θα αποσταλούν από τους εκπαιδευτές το διάστημα 22 /06/20 – 26/06/20. Αντίγραφο των θεμάτων των εργασιών που αφορούν τις  τελικές εξετάσεις θα αποστέλλεται στο Δ.ΙΕΚ Χίου με mail. 

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή σας.