Ασύγχρονη εκπαίδευση εβδομάδας 06/04/20 – 10/04/20

Η ανάρτηση του υλικού όλων των μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass συνεχίζεται την εβδομάδα 06/04/20 – 10/04/20 κανονικά. Για τις δύο εβδομάδες των εορτών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι καθηγητές που έχουν κοινά μαθήματα να συνεργάζονται για την ανάρτηση του υλικού.