Οδηγίες για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται προσπάθειες να δουλέψει το e-class, όμως δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή ακόμη η ενεργοποίησή  του και λόγω της άμεσης ανάγκης λειτουργίας της εξ αποστάσεως του Δ.ΙΕΚ (από αύριο 27/03/20) θα γίνουν τα παρακάτω:

  • Ασύγχρονη Διδασκαλία αποστέλλοντας  σημειώσεις σε κάθε μάθημα μέσω των e-mail των μαθητών με κοινοποίηση στο mail του Δ.ΙΕΚ Χίου γράφοντας στο θέμα του mail τα παρακάτω με την εξής σειρά: «Τρέχουσα Ημερομηνία μαθήματος………»,»Τμήμα………», «Μάθημα………», ¨Ονόματα εκπαιδευτών……….»τις μέρες που υπάρχει μάθημα με βάση το βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.  ΒΑΣΙΚΟ_2020Α
  • Επικοινωνία για επίλυση αποριών  μέσω messeger ή viber ή Skype (το κατάλληλο πρόγραμμα ανά περίπτωση με σκοπό να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές) με μέλη τους σπουδαστές και τους Υποδιευθυντές.                                                                                                                                            Τα μέιλ των σπουδαστών ανά τμήμα θα αποσταλούν στα mail των εκπαδευτών