Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου από τους εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές που έχουν ενημερωθεί από το Δ.ΙΕΚ Χίου για ανάθεση ωρών για το εαρινό εξάμηνο 2020Α οφείλουν να κάνουν αίτηση προς ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ που ανήκουν ή στην υπηρεσία τους εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να να τους χορηγηθεί για τις ώρες και τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 17/02/20 στις 9:00 το πρωί.