Έναρξη εξαμήνου 2020Α

Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2020Α είναι 17 Φεβρουαρίου 2020.