Τα μαθήματα την Τρίτη 03/03/20 θα γίνουν κανονικά

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

 

Επείγον:Τα μαθήματα δε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 28/02/20

Τα μαθήματα δεν  μπορούν να διεξαχθούν σήμερα Παρασκευή 28/02/20 λόγω κατάληψης του χώρου του 1ου Λυκείου. Για οτιδήποτε νεότερο σας κρατάμε ενήμερους μέσω του site του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Πρόγραμμα εβδομάδας 03/03/20 – 06/03/20

Το πρόγραμμα της εβδομάδας: 03/03/20 – 06/03/20 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_3η_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_03_03_06_03

 

 

Επείγον: Προσκόμιση τιμολογίων εκπαιδευτών του χειμερινού εξαμήνου 2019Β

Για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β, θα πρέπει οι πιστοποιημένοι όσο και οι μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές που αμοίβονται με τιμολόγια να εκδόσουν τιμολόγια  Παροχής Υπηρεσιών μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 04/03 και ώρα 17:00 προκειμένου να αποσταλούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. την Τετάρτη στις 18:00. Την Τρίτη θα ενημερωθούν μέσω e-mail οι εκπαιδευτές για τον ακριβή αριθμό των ωρών τους. Επισημαίνεται ότι:

  1. Οι εκπαιδετές που ξεπερνούν το ποσό αμοιβής των 1.500 ευρώ πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ΚΑΔ και φορολογική ενημερότητα.
  2. Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται το εάν ο εκπαιδευτής εμπίπτει ή όχι στο άρθρο 39 παράγραφος 9 του ισχύοντος ασφαλιστικού νόμου 4387/2016
  3. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκδώσουν 2 τιμολόγια με τρέχουσα ημερομηνία (και μόνο έτους 2020) που να αφορούν το μεν ένα στο χρονικό διάστημα 10ου-12ου 2019 και το δεύτερο στην περίοδο 1ου-2ου 2020.

Τα μαθήματα σήμερα 27/02/20 στο Δ.ΙΕΚ Χίου δε θα γίνουν

Τα μαθήματα στο Δ.ΙΕΚ Χίου σήμερα δε θα πραγματοποιηθούν. Ως εκ τούτου θα υπάρξουν αναπληρώσεις αυτών το άμεσο χρονικό διάστημα.