Ενημέρωση εκπαιδευτών προς ΟΑΕΔ

Όσοι από τους εκπαιδευτές κατέχουν κάρτα ανεργίας ή λαμβάνουν επίδομα ανεργίας θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τον ΟΑΕΔ αφού πρώτα ζητήσουν με  αίτησή τους να παραλάβουν βεβαίωση απασχόλησης από το Δ.ΙΕΚ.