Νέες ειδικότητες και Οδηγοί σπουδών

Οι νέες ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Χίου (με τους οδηγούς σπουδών) που θα μπορέσετε να κάνετε ηλεκρονική αίτηση από τα τέλη της άλλης εβδομάδας (θα δοθεί νέα ανακοίνωση) είναι τα παρακάτω:

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
  4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
  6. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
  7. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  8. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ