Κατάθεση Φακέλων Εκπαιδευτών στο Δ.ΙΕΚ Χίου

Οι εκπαιδευτές που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να καταθέσουν το φάκελό τους από τις 19/08/19 – 27/08/19 από 9:00 – 14:00.

Στο φάκελο κατάθεσης τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα αριθμήσετε με βάση το αντίστοιχο πεδίο της αίτησής σας.

Για τη βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ ζητάτε βεβαίωση ενσήμων για ΑΣΕΠ (αναγράφοντας στην αίτηση προς το ΙΚΑ τον αριθμό της Προκύρηξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές σε ΔΙΕΚ),ούτως ώστε στη βεβαίωση ενσήμων να φαίνεται το λεκτικό του φορέα απασχόλησης.

Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών ανεργίας θα πρέπει με βάση την προκήρυξη να έχουν ημερομηνία έκδοσης από 01/08/19 – 26/08/19