Κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζόμενων των Δ.ΙΕΚ καθώς και άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης

«Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Ως εκ τούτου

Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.

Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.

Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχή νέα ειδικότητα.

Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που

επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.

δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο ΒΕΚ ή  Ατομικό δελτίο  καταρτιζομένου ή Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης   ΕΠΛ).

Νέες ειδικότητες και Οδηγοί σπουδών

Οι νέες ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Χίου (με τους οδηγούς σπουδών) που θα μπορέσετε να κάνετε ηλεκρονική αίτηση από τα τέλη της άλλης εβδομάδας (θα δοθεί νέα ανακοίνωση) είναι τα παρακάτω:

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
  4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
  6. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
  7. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  8. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για τις νέες ειδικότητες

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών για τις νέες ειδικότητες θα γίνονται ηλεκτρονικά από 2 έως και 9 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε μέσα από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου.

 

Κατάθεση Φακέλων Εκπαιδευτών στο Δ.ΙΕΚ Χίου

Οι εκπαιδευτές που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να καταθέσουν το φάκελό τους από τις 19/08/19 – 27/08/19 από 9:00 – 14:00.

Στο φάκελο κατάθεσης τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα αριθμήσετε με βάση το αντίστοιχο πεδίο της αίτησής σας.

Για τη βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ ζητάτε βεβαίωση ενσήμων για ΑΣΕΠ (αναγράφοντας στην αίτηση προς το ΙΚΑ τον αριθμό της Προκύρηξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές σε ΔΙΕΚ),ούτως ώστε στη βεβαίωση ενσήμων να φαίνεται το λεκτικό του φορέα απασχόλησης.

Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών ανεργίας θα πρέπει με βάση την προκήρυξη να έχουν ημερομηνία έκδοσης από 01/08/19 – 26/08/19

 

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική Aπόφαση Κ1/126475/8-8-2019 η προθεσμία κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ λήγει στις 27-08-2019.