Παραλαβή συμβάσεων εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές μπορούν να παραλάβουν τη συμβάσή τους για το εαρινό εξαμήνο 2019Α από την Παρασκευή 12/07/19.