Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου (με επιτηρήσεις)

Το Πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων μαζί με τις επιτηρήσεις των εκπαιδευτών είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_2019_Α

Οι εκπαιδευτές πρέπει να ελέγξουν όλα τα φύλλα εργασίας του παραπάνω αρχείου δεδομένου ότι έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία επιτηρήσεις και σε διαφορετικά τμήματα.

Τη Δευτέρα 17/06/19 είναι αργία λόγω εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Υπογραφή συμβάσεων εκπαιδευτών εαρινού εξαμήνου 2019Α

Οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Χίου καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση έως την Τετάρη 12/06/19 προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση τους για το εαρινό εξάμηνο 2019Α. Οι συμβάσεις αυτές θα αποσταλούν προς υπογραφή στο Υπουργείο και με νεότερη ανακοίνωση θα προσέλθετε για να τις παραλάβετε.