Θέσεις για Πρακτική Άσκηση

Για πληροφορίες ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο:

Θέσεις Πρακτικής

Βεβαιώσεις Έργου Εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές  (ωρομίσθιοι με ΙΚΑ, ωρομίσθιοι μη πιστοποιημένοι) που εργάστηκαν κατά το εαρινό εξάμηνο 2019Α μπορούν από σήμερα 28/06/19 να παραλάβουν την βεβαιώση έργου τους, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν για τον ΟΑΕΔ καθώς και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση. Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Χίου από 01/07/19 θα είναι πρωινό.

Θερινό Ωράριο Λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Χίου

Σας γνωρίζουμε ότι από 01/07/19 έως και 31/08/19 θα λειτουργεί με πρωινό ωράριο.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 9:30- 13:30.

Αποτελέσματα – Καρτέλες καταρτιζόμενων

Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να παραλάβουν την καρτέλα επίδοσής τους από την Παρασκευή 28/06/19 από τις 13:00. Αποτελέσματα και επιδόσεις δεν δίνονται τηλεφωνικώς.

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους από σήμερα 26/06/19.