Πρόγραμμα εβδομάδας 04/06/19 – 07/06/19

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 04/06/19 – 07/06/19 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_13_04_06_07_06

Την Παρασκευή 31/05/19 και τη Δευτέρα 03/06/19 το ΙΕΚ θα είναι κλειστό λόγω εκλογών.

Οι ώρες κατάρτισης που θα χαθούν έχουν υπολογιστεί στις ώρες αναπλήρωσης