Πρόγραμμα 28/05/19 – 30/05/19

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 28/05/19 – 30/05/19 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_12_28_05_30_05

Το ΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό τις κάτωθι ημερομηνίες: 24/05/19, 27/05/19, 31/05/19 και 03/06/19 λόγω εκλογών.

Οι ώρες κατάρτισης που θα χαθούν έχουν υπολογιστεί στις ώρες αναπλήρωσης.