Πρόγραμμα με αναπληρώσεις 18/03/19 – 22/03/19

Το οριστικό Πρόγραμμα με αναπληρώσεις της εβδομάδας 18/03/19 – 22/03/19 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_4_18_03_22_03

 

Νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης εξαμήνου 2019Α

Το Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης εξαμήνου 2019Α μετά από την οριστικοποίηση των ημερομηνιών των εκλογών είναι το παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΙΕΚ_ΧΙΟΥ.xls

Θα γίνουν αναπληρώσεις των ωρών κατάρτισης που θα χαθούν στα προγράμματα των επόμενων εβδομάδων ώστε οι τελικές ώρες κατάρτισης του κάθε μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου να είναι (15*εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος)