Πρόγραμμα 04/03/19 – 08/03/19

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 04/03/19 – 08/03/19 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2_04_03_08_03

 

 

Κοπή Τιμολογίων των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών που πληρώνονται με ΤΠΥ

1.Προϋπόθεση πριν την έκδοση ΤΠΥ είναι η συνεννόηση του εκπαιδευτή με τον Διευθυντή του ΔΙΕΚ, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία ωρών και αντιμισθίου.

2. Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται το εάν ο εκπαιδευτής εμπίπτει ή όχι στο άρθρο 39 παράγραφος 9 του νόμου 4387/2016.

3. Να επισυνάπτεται αντίγραφο του ΚΑΔ μαζί με το τιμολόγιο, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές δεν έχουν επισυνάψει στα ατομικά τους στοιχεία.

4. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκδώσουν 2 τιμολόγια με τρέχουσα ημερομηνία και μόνο (2019) που να αφορούν τα διαστήματα 10ος-12ος/2018 και 1ος-2ος/2019.

Παρακαλείστε για την άμεση παράδοση των τιμολογίων του εξαμήνου 2018Β άμεσα έως την Τετάρτη στις 20:00 στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Τέλος , σχετικά με τους ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ εκπαιδευτές θα υπάρξει ενημέρωση εκ νέου.

Πρόγραμμα εβδομάδας 25/02/19 – 01/03/19

Το οριστικό Πρόγραμμα εβδομάδας 25/02/19 – 02/03/19 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_25_02_01_03_FINAL

 

 

Επείγον! Για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους

Μόνο οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στο Δ.ΙΕΚ Χίου υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στο ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ στο οποίο ανήκουν γραπτώς ή με μέιλ ή με fax από σήμερα Τετάρτη 20/02/19  μέχρι αύριο Πέμπτη 21/02/19 για να τους δοθεί άδεια ώστε να μπορούν να εργαστούν και στο Δ.ΙΕΚ Χίου. Στην αίτηση πρέπει να  αναγράφεται το μάθημα, το τμήμα που έχουν αναλάβει καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.

Με την έλευση τους στο Δ.ΙΕΚ Χίου και πριν την έναρξη του μαθήματος υποχρεούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι έχουν ζητήσει άδεια από το ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ όπου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που τους έχει δοθεί και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ.

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να πάρουν και να προσκομίσουν στην Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ άδεια από τον δημόσιο φορέα στον οποίο εργάζονται, ότι ο φορέας τους επιτρέπει να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο Δ.ΙΕΚ Χίου.

Έναρξη μαθήματων νέου εξαμήνου

Τα μαθήματα για το καινούριο εξάμηνο 2019Α θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25/02/19.