Τελευταία Προθεσμία για την Κατάθεση δικαιολογητικών των εκπαιδευτών για τις συμβάσεις

Όσοι από τους εκπαιδευτές δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για τις συμβάσεις  θα πρέπει να τα προσκομίσουν το αργότερο ως την Τετάρτη 09/01/19 .

Είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
2. Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS
3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΣΜΕΔΕ
4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή.
5. Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ.
 Επίσης στο γραφείο του Δ.ΙΕΚ θα υπάρχουν έντυπα με τα ατομικά στοιχεία και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσουν.
ΗμερομηνίαΈναρξης: 17/10/18
Ημερομηνία Λήξης: 20/02/19