Πρόγραμμα εβδομάδας 03/12/18 – 07/12/18 και Πρόγραμμα με Μαθήματα και Προόδους 10/12/18 -14/12/18

Tο οριστικό πρόγραμμα της άλλης εβδομάδας είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_03_12_07_12

Με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία σας ενόψει των προόδων, σας παραθέτουμε το προσωρινό Πρόγραμμα: Μαθήματα και Προόδοι της εβδομάδας 10/12/18 – 14/12/18:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_10_12_14_12_ΚΑΙ_ΠΡΟΟΔΟΙ

Το οριστικό Πρόγραμμα με Προόδους θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 07/12/18.

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Τσάκος

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, επισκεφθήκαμε το Ίδρυμα Τσάκος, με τους σπουδαστές του ΙΕΚ, του τμήματος Στελεχών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

 

.

 

Εκεί μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και μας ανέλυσαν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Πρόγραμμα 26/11/18 – 30/11/18

Το Πρόγραμμα με αναπληρώσεις της εβδομάδας 26/11/18 – 30/11/18 είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_26_11_30_11

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να ενημερώνεσθε καθημερινά από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας αφορά τη λειτουργία του Δ.ΙΕΚ.

Δεδομένου ότι η προσωπική επικοινωνία του Δ.ΙΕΚ με τους εκπαιδευτές γίνεται μέσω mail, οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενημερώνονται καθημερινά από τα mail τους.

Το Πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας θα βγαίνει κάθε Πέμπτη με τελικές αλλαγές κάθε Παρασκευή. Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές λόγω της συμπλήρωσης των ωρών αναπλήρωσης οι οποίες είναι σε κάθε μάθημα διαφορετικές και οι οποίες προκύπτουν από τις χαμένες ώρες από αργίες και από μη συμπλήρωσης 15 εβδομάδων κατάρτισης.

Οι υποχρεωτικές ώρες του εξαμήνου ανά μάθημα είναι: 15(εβδομάδες διδασκαλίας)* (εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος), για παράδεγμα αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 30 ώρες μαθήματος ως το τέλος του εξαμήνου.

Τελικό πρόγραμμα 19/11/18 – 23/11/18 με αναπληρώσεις

Το τελικό  Πρόγραμμα της εβδομάδας 19/11/18 – 23/11/18 με αναπληρώσεις είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_19_11_23_11

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να ενημερώνεσθε καθημερινά από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας αφορά τη λειτουργία του Δ.ΙΕΚ.

Δεδομένου ότι η προσωπική επικοινωνία του Δ.ΙΕΚ με τους εκπαιδευτές γίνεται μέσω mail, οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενημερώνονται καθημερινά από τα mail τους.

Το Πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας θα βγαίνει κάθε Πέμπτη με τελικές αλλαγές κάθε Παρασκευή. Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές λόγω της συμπλήρωσης των ωρών αναπλήρωσης οι οποίες είναι σε κάθε μάθημα διαφορετικές και οι οποίες προκύπτουν από τις χαμένες ώρες από αργίες και από μη συμπλήρωσης 15 εβδομάδων κατάρτισης.

Οι υποχρεωτικές ώρες του εξαμήνου ανά μάθημα είναι: 15(εβδομάδες διδασκαλίας)* (εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος), για παράδεγμα αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 30 ώρες μαθήματος ως το τέλος του εξαμήνου.

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2018Β

Το Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης 2018Β είναι το παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018B΄