Έναρξη Μαθημάτων

Οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά την έναρξη των μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα ή πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Χίου:

http://www.iek-chiou.gr

 

Παραλαβή Συμβάσεων μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών

Μπορούν οι μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές να παραλάβουν τις συμβάσεις των εξαμήνων 2017Β και 2018Α από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Χίου.