Η εθελοντική παρουσία των εκπαιδευόμενων του Δ.ΙΕΚ Χίου σε διοργάνωση του WWF

Η παρουσία των εκπαιδευόμενων του Δ.ΙΕΚ Χίου, υπό την καθοδήγιση της εκπαιδεύτριας Ευαγγελίας Γεραζούνη, ως εθελοντές στην κινητή έκθεση για την διατροφή που συνδιοργανώθηκε από το WWF Ελλάς και τον Δήμο Χίου στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο.

IMG_3968

Ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς και οι εκπρόσωποι του WWF ευχαρίστησαν τους εθελοντές μας Saramontjela Zhuka, Μαρίνα Κουτελη και Ιωάννα Μαυρέλη για την πολύτιμη βοήθεια τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο εδώ: https://www.facebook.com/chioscity/posts/2028535764064411

 

Βεβαίωση Πιστοποίησης χωρίς την καταβολή παραβόλου

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/τ. Β΄/20-04-2018) με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» η «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», χορηγείται στους δικαιούχους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ηλεκτρονικά.

Η Βεβαίωση αυτή, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων, επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την ηλεκτρονική έκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pistop.eoppep.gr/eop_c0059.php

heltr vev

Ενημερώνουμε, ότι στον παρακάτω σύνδεσμο λειτουργεί ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας των χορηγούμενων Βεβαιώσεων. Εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της κάθε Βεβαίωσης, γίνεται αυτόματα ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητάς της.

http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α. Η ηλεκτρονική χορήγηση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης αφορά, στην παρούσα φάση, τους επιτυχόντες κατά τις εξεταστικές περιόδους 2017Α, 2016Α, 2015Α και 2014Α, όλων των ειδικοτήτων εκτός από την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Β. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. κατά τις εξεταστικές περιόδους 2010Α και 2011Α, συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία αναγράφουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση iek.aitisivevaiosis@eoppep.gr. Κατόπιν της καταχώρησης του Α.Φ.Μ. από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω απαντητικού μηνύματος για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Γ. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. των Εξεταστικών Περιόδων πριν από το 2010 οι οποίες διενεργήθηκαν από το καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), προκειμένου να παραλάβουν την Βεβαίωση Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη μορφή.

Δ. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» όλων των εξεταστικών περιόδων, προκειμένου να παραλάβουν την Βεβαίωση Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη μορφή.

Για το υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. των περιπτώσεων Γ και Δ, πατήστε εδώ.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Οργανισμού (ώρες 8.00-15.00, ισόγειο) ή να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Τροποποίηση συστήματος πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Με Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και του Αν.Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη τροποποιήθηκε η με αριθ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 11 του κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 11 Εξέταστρα.
1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ορίζονται ως ακολούθως:
1.1. Για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:

Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

1.2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»:
Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50,00 ευρώ για την προφορική εξέταση.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00

ευρώ ανά κατηγορία οχήματος.

2. Για όλες τις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ.:
Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό Μέρος: 50,00 ευρώ.
Για τη συμμετοχή στο πρακτικό Μέρος: 50,00 ευρώ.

3. Τα εξέταστρα κατατίθενται από τον υποψήφιο επ’ ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού των εξετάσεων».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 23 του κεφαλαίου Β΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«4. Το δίπλωμα και το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 και 4 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.
5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους, μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 5 και 6 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος ή πτυχίου».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 23 της παρούσας απόφασης εκδίδεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (βλ. υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι) άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.
2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους,
μέσω του ιστοτόπου του και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ. υπόδειγμα 7 του παραρτήματος Ι). Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του διπλώματος».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Δ΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Το πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο», το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (βλ. υπόδειγμα 24α του παραρτήματος III), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία».
5. Το άρθρο 34 του κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 34
1. Οι δικαιούχοι ή κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση που ουδέποτε τους χορηγήθηκε ή απώλεσαν το δίπλωμα ή πιστοποιητικό, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του Ο.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση μη χορήγησης ή δήλωση απώλειας στην αστυνομία «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω, βεβαίωση επέχει θέση διπλώματος ή πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 9-9α έως 10-10α και του παραρτήματος Ι).

Ειδικά η «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (βλ.υποδείγματα 11 και 11α του παραρτήματος Ι).

2. Στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) χορηγείται κατόπιν αιτήσεως τους «Βεβαίωση πιστοποίησης» (βλ. υποδείγματα 10β και 11β του παραρτήματος Ι) στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της βεβαίωσης.

3. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των βεβαιώσεων που χορηγούνται».
6. Τα υποδείγματα 5, 6, 7 του παραρτήματος Ι και 23, 23α, 23β, του παραρτήματος II προσαρτώνται στο τέλος της παρούσας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-CLASS

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευόμενοι:

  1. να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class
  2. να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματά τους

σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό :

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παλιοί κωδικοι ΔΕΝ ισχύουν.

Παραλαβή νέων κωδικών της πλατφόρμας E-CLASS

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές από την Δευτέρα 23/4/18 :

  1. να παραλάβουν από την γραμματεία τους νέους κωδικούς τους για την πλατφόρμα e-class. (ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μαθήματα κάθε εκπαιδευτή έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή , οπότε δεν απαιτείται να δημιουργήσετε νέα μαθήματα)
  2. να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στο e-class από την διεύθυνση http://eclass.iek-chiou.gr/ , επιλέγοντας Εγγραφή.

Γιο οποιαδήποτε απορία ( υπεύθυνος κ Παπαδόπουλος):

  • Ωρες γραφείου : Δευτέρα 2:30-3:30/Τρίτη 4:30-6:30 / Παρασκευή 4:30-6:30
  • email: elpap9@gmail.com