Άμεσες διαδικασίες πληρωμών

To Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης εισέπραξε επιχορήγηση για το υπόλοιπο 20% της εγκεκριμένης πίστωσης έτους 2017 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με ύψιστη προτεραιότητα και άμεσες ενέργειες προχωρά τις επόμενες ημέρες  στην πληρωμή :

  1. των Σχολικών Επιτροπών,
  2. Προμηθευτών των ΔΙΕΚ  και
  3. της μισθοδοσίας Εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ μετά και την ολοκλήρωση της αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών από μέρους τους.

Πρωινή Λειτουργία του Δ.ΙΕΚ Χίου

Το Δ.ΙΕΚ Χίου από Δευτέρα 3 Ιουλίου θα λειτουργεί πρωινές ώρες.

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτών

Οι εκπαδευτές που εργάστηκαν το εαρινό εξάμηνο 2017Α στο Δ.ΙΕΚ Χίου, μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας τους από τη Διεύθυνση.

Αποτελέσματα επίδοσης και βαθμολογίες σπουδαστών

Τα αποτελέσματα επίδοσης των σπουδαστών έχουν ανακοινωθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Χίου. Οι σπουδαστές μπορούν να πάραλάβουν τις καρτέλες με τις βαθμολογίες τους σήμερα 28/06/17 από τις 5:00 μμ και μετά. Τόσο τα αποτελέσματα επίδοσης όσο και οι βαθμολογίες δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Τιμολόγια εκπαιδευτών μέχρι την Τετάρτη 28/06/17

Όσοι από τους εκπαδευτές πληρώνεστε με τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίσετε το τιμολόγιο στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ μέχρι και την Τετάρτη 28/06/17 και ώρα 8:00 μ.μ. Ο αριθμός των ωρών θα σας σταλεί στα μέιλ σας.