Πρόγραμμα εβδομάδας 21/05/18 – 25/05/18

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 21/05/18 – 25/05/18 είναι το παρακάτω: program_21_05_18-25_05_18

Δείτε περισσότερα...

Τροποποίηση συστήματος πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Με Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και του Αν.Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη τροποποιήθηκε η με αριθ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)». Άρθρο 1 1. Το άρθρο 11 του κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 11 Εξέταστρα. 1. Τα εξέταστρα για […]

Δείτε περισσότερα...

Παραλαβή νέων κωδικών της πλατφόρμας E-CLASS

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές από την Δευτέρα 23/4/18 : να παραλάβουν από την γραμματεία τους νέους κωδικούς τους για την πλατφόρμα e-class. (ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μαθήματα κάθε εκπαιδευτή έχουν δημιουργηθεί από τον διαχειριστή , οπότε δεν απαιτείται να δημιουργήσετε νέα μαθήματα) να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να εγγραφούν στο e-class από την διεύθυνση http://eclass.iek-chiou.gr/ , επιλέγοντας […]

Δείτε περισσότερα...

Φόρμα Προόδων

Η φόρμα Προόδων για το εξάμηνο 2018Α είναι: ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΟΔΩΝ_2018Α

Δείτε περισσότερα...

Το Δ.ΙΕΚ Χίου σας εύχεται Χρόνια Πολλά

Δείτε περισσότερα...

Πρόγραμμα με αναπληρώσεις 16/04/18 – 20/04/18

Το Πρόγραμμα με αναπληρώσεις της εβδομάδας 16/04/18 – 20/04/18 είναι το παρακάτω: program_16_04_18-20_04_18

Δείτε περισσότερα...

Πρόγραμμα με αναπληρώσεις 26/03/18 – 30/03/18

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας (με αναπληρώσεις) 26/03/18 – 30/03/18  είναι το παρακάτω: program_26_03_18-30_03_18

Δείτε περισσότερα...

Πρόγραμμα με αναπληρώσεις 19/03/18 – 23/03/18

Το Πρόγραμμα με αναπληρώσεις για την εβδομάδα: 19/03/18 – 23/03/18 είναι το παρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_19_03_18-23_03_18 Να σημειωθεί ότι από αυτή την εβδομάδα και στο εξής στα εβδομαδιαία πρόγραμματα εντάσσονται και οι ώρες αναπλήρωσεις των ημερών που χάθηκαν ή θα χαθούν (19/02, 01/05, 28/05). Οπότε πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας στην αλλαγή των προγραμμάτων.

Δείτε περισσότερα...

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018 η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2018.   Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 1ης περιόδου 2018 θα έχουν όσοι υποψήφιοι […]

Δείτε περισσότερα...

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Όσοι από τους εκπαιδευτές πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να το προσκομίσουν στο Δ.ΙΕΚ Χίου το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 20/02/18. Οι ώρες των εκπαιδευτών θα αποσταλούν προσωπικά στα e-mail τους.

Δείτε περισσότερα...