Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης

Για την οριστική υποβολή  της αίτησης να προσέξετε ότι γίνεται με το πλήκτρο «Επιλογή σχολών» όπου δηλώνετε το ΙΕΚ στο οποίο θα υποβάλετε το φάκελό σας και τις σχολές στις οποίες επιθυμείτε να διδάξετε. Μετά την οριστική υποβολή, θα μπορείτε ΜΟΝΟ να δείτε ή να εκτυπώσετε την αίτησή σας. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι απολύτως […]

Δείτε περισσότερα...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΑ: 04/11/15 – 06/11/15

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών* από 04/11/2015 έως 06/11/2015 τις ώρες: 13:00 – 21:00 στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου. Ο φάκελος για να γίνει δεκτός πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική αίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση δε θα μοριοδοτούνται. Για δική σας διευκόλυνση και λόγω μεγάλης […]

Δείτε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕΧΡΙ 04/11/15 (ΩΡΑ: 16:00) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Μπορείτε να ενημερωθείτε τα σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ. Η προκήρυξη βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο: EKPAIDEYTES_2015 Την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλετε εδώ (επιλέγετε τον σύνδεσμο «Αιτήσεις εκπαιδευτών ΙΕΚ/ΣΕΚ»)

Δείτε περισσότερα...

Ανακοινοποίηση ως προς το ορθό για τα κριτήρια Μοριοδότησης και Διαδικασία Επιλογής των εκπαιδευτών στα Δ.ΙΕΚ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κριτήρια μοριοδότησης και συνολικά για τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ από τη σελίδα της ΓΓΔΒΜ ακολουθώντας τον παρακάτω διασύνδεσμο: Διαδικασία Επιλογής Εκπαιδευτών    

Δείτε περισσότερα...

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων (Επιλαχόντες – Βελτιώσεις) στα Δ.ΙΕΚ 2015Β

Τα Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ 2015Β μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ: Αποτελέσματα Τελικής Επιλογής Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους. Μετά την Πέμπτη 22/10 15 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, όσων […]

Δείτε περισσότερα...

Αναμένοντας την προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτών

Αναμένουμε την προκήρυξη για τους εκπαιδευτές από το Υπουργείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχετε άμεση ενημέρωση από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου.

Δείτε περισσότερα...

Αναμένοντας την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ

Αναμένουμε την ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ από το Υπουργείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχετε άμεση ενημέρωση από το site του Δ.ΙΕΚ Χίου

Δείτε περισσότερα...

Πληροφορίες που αφορούν τις ειδικότητές μας

Από σήμερα και καθημερινά το site του Δ.ΙΕΚ Χίου εμπλουτίζεται στο πεδίο που αφορά τις ειδικότητές μας με πληροφορίες σχετικές όπως επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγούς σπουδών, προγράμματα σπουδών κ.λ.π. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγοί σπουδών για τις νέες ειδικότητες παρατίθενται οι οδηγοί σπουδών παλαιότερων συναφών ειδικοτήτων.

Δείτε περισσότερα...

Κριτήρια Μοριοδότησης και Διαδικασία Επιλογής των εκπαιδευτών στα Δ.ΙΕΚ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κριτήρια μοριοδότησης και συνολικά για τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ από τη σελίδα της ΓΓΔΒΜ ακολουθώντας τον παρακάτω διασύνδεσμο: Διαδικασία Επιλογής Εκπαιδευτών    

Δείτε περισσότερα...

Ώρες Λειτουργίας Δ.ΙΕΚ Χίου

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Χίου από την 01/10/15 θα είναι 13:00 – 21:00

Δείτε περισσότερα...